ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนติดต่อขอลงทะเบียนชุมนุม รอบ3 ที่ครูมรกต โดยตรงค่ะ

พร้อมกับการบำเพ็ญประโยชน์

** งดย้ายชุมนุม **


 

download วิธีการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

https://drive.google.com/file/d/1vc4aCMYxGiCsqt_4ZyW39xM2KO73KvKN/view?usp=sha