ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนที่ประสงค์จะย้ายชุมนุมให้แจ้งภายใน 23 พฤษภาคม

ทาง Line ID : namfonmorakot หรือแจ้งด้วยตนเอง

นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2561  (ระบบปิดสมัครในวันที่ 23 พฤษภาคม 61 เวลา 12.00 น.)
การเข้าใช้งาน       

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                    

รหัสผ่าน   :เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

download วิธีการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

https://drive.google.com/file/d/1vc4aCMYxGiCsqt_4ZyW39xM2KO73KvKN/view?usp=sha