ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันอังคารที่ 21 พ.ค. - วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. เวลา 15: 30 น.นักเรียนสามารถดูรายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องวิชาการ