วิธีการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์


วิธีการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2562

(ระบบปิดสมัครในวันที่ 23 พฤษภาคม 62 เวลา 15.00 น.)

 

การเข้าใช้งาน

รหัสผู้ใช้ :รหัสประจาตัวนักเรียน 5 หลัก

รหัสผ่าน :เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก

ตัวอย่าง :

ชื่อ : เด็กชายสมเทพ คนดี

ผู้ใช้ : 11220 (เลขประจาตัวนักเรียน 5 หลัก)

รหัสผ่าน : 9999999999999 (เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก)

 

**กรณีลงทะเบียนผิดพลาดให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม

ครูพิลาวัลย์  จันทร์กอง       ห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ หรือห้องวิชาการ  

นักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุมตามวัน-เวลาที่กำหนด ทางครูผู้ดูแลกิจกรรมชุมนุมจะเลือกให้นักเรียนในชุมนุมที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร อีกทั้งให้ผลการเรียน มผ กิจกรรมชุมนุม

 

    
 
 
  คำบรรยายภาพแบบวงรี: 1

 

 

 

 

1. เข้าเวบไซต์โรงเรียน http://www.mwk.ac.th

คำบรรยายภาพแบบวงรี: 22. ด้านขวามือของเวบไซต์ เข้าที่ “ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม”

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. อ่านรายละเอียดให้เข้าใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. เลื่อนลงด้านล่าง คลิกที่ “เลือกกิจกรรม คลิกที่นี่!”

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. เลือกกิจกรรมชุมนุมที่ต้องการ และให้สังเกตการณ์รับสมัครสำหรับแต่ละขั้นที่แตกต่างกันไป ตัวอย่าง รับทั้ง ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ในรูปคือ กิจกรรม A-MATH ม.2 เรียนได้แล้ว คลิก “ลงทะเบียน”

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ใส่รหัสประจำตัวนักเรียน และรหัสผ่านเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

 

 

 

 

 

 

7. กดยืนยันการลงทะเบียน

 

 

 

 

 

 

8. เมื่อสามารถลงทะเบียนได้ จะขึ้นว่า กิจกรรม A-MATH “คุณได้สมัครเข้ากิจกรรมนี้แล้ว”